Publiczne Służby Zatrudnienia w II RP

Informacja o zatrudnieniu
Zaświadczenie
Świadectwo pracy
Karta rejestracyjna
Artykuł prasowy
NACZELNY KOMITET DO WALKI Z BEZROBOCIEM
Pamiętniki bezrobotnych
Karta pocztowa
Karta pocztowa
Zaświadczenie
Świadectwo pracy
Społeczne skutki bezrobocia - wyniki ankiety
Wstęp do teorii zatrudnienia - 1939
Mały Rocznik Statystyczny 1935
Rozporządzenie - 1934
Ustawa - 1931
Sprawozdanie Miejskiego Komitetu Pomocy Bezrobotnym
Legitymacja uprawniająca do odbioru zasiłku
Zaświadczenie dla pozostającego bez pracy
Znaczki pocztowe
Znaczki pocztowe
Karta wypłaconych zasiłków
Karta pocztowa
Dowód zarejestrowania
Dziennik Ustaw Nr 58 1932r
Książeczka obrachunkowa
Ustawa o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl