Publiczne Służby Zatrudnienia w II RP

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

TYTUŁEM  WSTĘPU 

   Niniejsza  strona  internetowa  powstała,  aby  przybliżyć  i  przypomnieć  wszystkim zainteresowanym  czasy oraz  okoliczności,  w których powołano  Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce.

Powstały one w dniu 27 stycznia 1919r pod nazwą Państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego (Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 11 z dnia 4 lutego 1919r.) - skan poniżej.

Z tych czasów pozostały pamiątki w postaci dokumentów, pism, korespondencji, pamiętników osób bezrobotnych, opracowań naukowych, a nawet medali i odznak, które od kilku lat gromadzi autor niniejszej publikacji.

 Dekret str1

 Dekret str2

 Dekret str3

Życzę miłej lektury,

Autor

 

 

 

 

 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl